Succesfactoren

Succesfactoren

Of natuurherstel succesvol is, hangt af van veel factoren. Zo bepaalt bijvoorbeeld de diepte van de fosfaatverzadiging (fosfaatfront) in hoeverre het afplaggen of ontgronden van de bodem zinvol is. Mocht een alternatieve strategie overwogen worden, zoals uitmijnen, spelen ook zaken als gewaskeuze, tijdsduur en bodemleven een belangrijke rol. Bij het klikken op de begrippen hieronder, wordt informatie gegeven over de belangrijkste succesfactoren:

 

Bodemleven

Bemesting

Fosfaattoestand

Gewaskeuze

Tijdsduur