Het begrip bodem

Het begrip bodem bij natuurherstel

Voor de duidelijkheid is het goed eerst vast te stellen wat er met het begrip bodem bedoeld wordt binnen het kader van natuurherstel. De bodem is dat deel van de ondergrond waar als gevolg van de bodemvormende factoren moedermateriaal, klimaat, topografie, biologische activiteit en tijd in meer of mindere mate veranderingen hebben plaatsgevonden.

Een bodem is een 3-dimensionaal fenomeen dat in de tijd verandert, door de bodemkundigen wordt dit ook wel als een ‘pedon’ beschouwd. Ondanks dat de bodemkaart met zijn scherpe grenzen tussen bodemeenheden wellicht anders suggereert: een bodem is in ruimte en tijd een vaag fenomeen. Een bodem gaat zowel in ruimte en tijd geleidelijk van het ene type over in het andere. Is dat niet het geval dan is er sprake van zeer sterke en meestal ook snelle beïnvloeding van buitenaf: ontginning, overstroming, verstuiving etc.

© 2019 Hans van den Dool