Bodem heeft een aardkundige waarde

Bodem heeft een aardkundige waarde

Het oorspronkelijke ‘basismateriaal’ is dus nog voorhanden en daar moet men bij de ingreep dus verstandig mee omgaan. De bodem wordt gezien als een onderdeel van de aardkundige elementen van het landschap en van daaruit kan gesteld worden dat het duurzaam omgaan met de bodem het omgaan met aardkundige waarden is. Op de website van de bodemrichtlijn wordt een helder overzicht van aardkundige waarden in Nederland gegeven. Klik hier om naar deze website te gaan.

In het kader van het natuurherstel wordt de bodem vooral beschouwd vanuit het perspectief van het natuurbeheer en wat de onderlinge relatie is tussen de bodem en de natuur. In deze tekst wordt de bodem vanuit zijn morfologische kenmerken beschouwd (hoe herken ik de bodem in het veld?), zijn geografische verspreiding en de veranderingen in de bodem. Om het verhaal echter volledig te maken er moet toch wat breder gekeken worden dan de bodemkunde sec. Het landschap in al zijn facetten zal aan bod moeten komen.

© 2019 Hans van den Dool