De natuurlijke bodem

De natuurlijke bodem

In dit deel van de website wordt een inleiding gegeven op het begrip bodem in het kader van natuurherstel, welke bodems waar voorkomen en hoe bodems veranderen in de tijd. De nadruk ligt daarbij natuurlijk vooral op de relevante bodems die voorkomen in natuurgebieden of tot natuurgebied om te vormen agrarische gebieden.

Natuurontwikkeling en natuurbeheer vraagt vaak om (relatief) snelle resultaten terwijl de processen in met name de minerale bodem nogal langzaam gaan. In het organische deel van de bodem (het humusprofiel) is de relatie met de vegetatie zeer hecht en direct. Effecten van natuurontwikkeling zijn snel zichtbaar in het humusprofiel dus het heeft zeker zin extra aandacht aan het humusprofiel te besteden.

De tekst kan in zijn geheel op deze website gelezen worden, maar ook als dictaat worden gedownload (zie 'Verder lezen'). Door het klikken op de begrippen hieronder, wordt snel naar informatie over het betreffende onderwerp genavigeerd:

Het begrip bodem

Over welke bodems hebben we het

Bodem heeft een aardkundige waarde

Bodem in een breder perspectief: de landschapsecologische benadering

De bodem zelf, classificatie, verspreiding en ontwikkeling

Bodemvormende processen

De minerale bodem

Het humusprofiel

Bodemgeografie

Verder lezen

Dictaat 'De natuurlijke bodem'

 

© 2019 Hans van den Dool