Beleidskaders

Toetsen en regels

Subsidieregelingen

Naast toetsen en regels die gevolgd dienen te worden, zijn er ook subsidieregelingen. Er is een onderscheid tussen subsidies voor herstel- en beheermaatregelen.
 
Inrichting (herstel)

Beheer