Thema’s

Thema's

Binnen het kennisplatform Bodem en Natuur worden zes thema's onderscheiden die van belang zijn bij natuurherstel op voormalige landbouwgrond met een bijzondere aandacht voor de bodem. De thema's zijn als volgt:

Natuurherstel met extra aandacht voor de bodem

Dit thema licht toe wat binnen het kennisplatform Bodem en Natuur wordt bedoeld met bodemvriendelijke natuurontwikkeling. Daarnaast ………………………………….

Klik hier om meer te lezen over natuurherstel met extra aandacht voor de bodem.

De natuurlijke bodem

Dit thema verduidelijkt onder meer het begrip bodem in het kader van natuurherstel, welke bodems waar voorkomen en hoe bodems veranderen in de tijd. De nadruk ligt hierbij uiteraard op de relevante bodems die voorkomen in natuurgebieden of tot natuurgebied om te vormen agrarische gebieden.

Klik hier om meer te lezen over de natuurlijke bodem.

Succesfactoren

Dit thema bespreekt de factoren die tot successen kunnen leiden bij natuurherstel op voormalige landbouwgrond. De volgende factoren komen aan bod: bodemleven, bemesting, fosfaattoestand, gewaskeuze en tijdsduur.

Klik hier om meer te lezen over succesfactoren.

Analysetechnieken

Dit thema licht diverse analysetechnieken toe die van toepassing kunnen zijn bij natuurherstel op voormalige landbouwgrond. De volgende technieken komen aan bod: …………………..

Klik hier om meer te lezen over analysetechnieken.

Beleidskaders

Dit thema verduidelijkt de toetsen en regels waar rekening mee gehouden moet worden bij natuurherstel op voormalige landbouwgrond. Daarnaast komen ook diverse subsidieregelingen naar voren.

Klik hier om meer te lezen over beleidskaders.

Strategie

Dit thema bespreekt het belang van het doen van vooronderzoek, het afwegen van maatregelen en het bepalen van een strategie. Hierbij wordt gemaakt van een afwegingsschema.

Klik hier om meer te lezen over strategie.

Herstelmaatregelen

Dit thema licht diverse herstelmaatregelen toe. De volgende maatregelen komen aan bod ..........................................

Klik hier om meer te lezen over herstelmaatregelen. 

© 2019 Hans van den Dool