Over ons

Over ons

Het kennisplatform Bodem en Natuur is een initiatief van de provincie Gelderland, Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), het Nutriënten Management Instituut (NMI), Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Helicon opleidingen en Hogeschool Van Hall Larenstein.