Nieuws

Nieuws


18-11-2019

Symposium Bodem en Natuur

Op 12 december 2019 van 14.00 tot 17.00 uur vindt op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp het symposium Bodem en Natuur, natuurherstel op voormalige landbouwgrond, plaats als afsluiting van het KCNL-project Bodemvriendelijke Natuurontwikkeling.

Een aantal prominente deelnemers aan het platform zullen nieuwe ontwikkelingen presenteren hoe het herstellen van bodem kan bijdragen aan natuurontwikkeling. Bovendien zullen studenten en overige partners in workshops resultaten van hun activiteiten presenteren en u om een actieve inbreng vragen.

Het symposium vindt plaats op Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26a, in Velp (routebeschrijving).

Aanmelden en informatie

U kunt zich aanmelden voor het symposium door dit formulier in te vullen. Informatie over het programma is gegeven op de website van de Hogeschool. Voor nadere informatie kunt u ook terecht bij Hans van den Dool via hans.vandendool@hvhl.nl, of telefonisch op 026 369 57 17.


2-10-2019

Nieuwe themapagina Bodem op website o+bnNatuurkennis!

Sinds kort is er een speciale themapagina Bodem op de website van o+bnNatuurkennis In de verschillende tabbladen op deze themapagina wordt ingegaan op de meest bepalende eigenschappen van de bodem, problemen die er in bos- en natuurbeheer spelen met betrekking tot de bodem, en de mogelijke maatregelen om deze problemen te verhelpen.


 

28-9-2019

Bodemdierendagen

Van donderdag 26 september tot en met zondag 6 oktober 2019 kan iedereen weer bijdragen aan dit landelijke onderzoek. Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) organiseert de Bodemdierendagen samen met het Centre for Soil Ecology (van NIOO en Wageningen UR). Meer informtatie op bodemdierendagen.nl.


1-3-2019

Website kennisplatform is in de lucht!

Na een lange aanloopperiode is de website van het kennisplatform Bodem en Natuur klaar voor publicatie. Hogeschool Van Hall Larenstein heeft samen met de partners provincie Gelderland, Helicon, NIOO, NMI, O+BN en Sival Bodem en Natuur Advies gezorgd voor een website waarin kennis over de natuurlijke bodem en natuurherstel van voormalige landbouwgronden gedeeld kan worden. De basis is er nu en de website kan groeien door middel van het aanmelden van projecten.  Doe mee en meldt u aan! Klik hier om aan te melden.