Nieuws

Nieuws


1-3-2019

Symposium Bodem en Natuur

Op 22 november 2019 organiseert het Kennisplatform Bodem en Natuur een symposium Bodem en Natuur. Een aantal prominente deelnemers van het platform zullen nieuwe ontwikkelingen presenteren hoe het herstellen van bodem kan bijdragen aan natuurontwikkeling. Bovendien zullen de cursisten van de verdiepingscursus Bodem en Natuur de resultaten van hun projecten presenteren. 


1-3-2019

Inschrijving verdiepingscursus Bodem en Natuur geopend

Van Hall Larenstein biedt samen met haar partner Adviesloket Bodem en Natuur een nieuwe cursus aan. In de verdiepingscursus Bodem en Natuur leert u op basis van een uitgebreide landschapsecologische systeemanalyse (LESA) een integraal herstelplan op te stellen voor een situatie die u zelf vanuit uw beroepspraktijk kunt aanreiken. Bodembiologie maakt een integraal onderdeel uit van deze analyse. Diverse experts van toonaangevende kennisinstituten voeden de opleiding met hun kennis en ervaring. De cursus start met een tweedaagse veldexcursie in mei of juni 2019. De vijf verdiepingsdagen zijn op vrijdagen in september-november 2019. U kunt zich aanmelden op de website van de Hogeschool. Zie ook de folder die hier kunt downloaden.


1-3-2019

Website kennisplatform is in de lucht!

Na een lange aanloopperiode is de website van het kennisplatform Bodem en Natuur klaar voor publicatie. Hogeschool Van Hall Larenstein heeft samen met de partners provincie Gelderland, Helicon, NIOO, NMI, O+BN en Sival Bodem en Natuur Advies gezorgd voor een website waarin kennis over de natuurlijke bodem en natuurherstel van voormalige landbouwgronden gedeeld kan worden. De basis is er nu en de website kan groeien door middel van het aanmelden van projecten.  Doe mee en meldt u aan! Klik hier om aan te melden.