Home

Kennisplatform Bodem en Natuur

Het kennisplatform Bodem en Natuur is dé plaats waar nieuwe inzichten, essentiële kennis en praktijkervaringen worden gedeeld over natuurherstel op voormalige landbouwgrond met een bijzondere aandacht voor de bodem. Centraal staat het in balans brengen van fysische, chemische en ook biologische bodemeigenschappen met de gewenste vegetatie.

Doe mee en sluit aan bij het initiatief van de provincie Gelderland, Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), het Nutriënten Management Instituut (NMI), Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Sival bodem en Natuur advies, Helicon opleidingen en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Het kennisplatform Bodem en Natuur biedt de essentiële kennis die nodig is om inrichtings- en beheermaatregelen in te zetten waarbij integraal herstel van de natuurlijke bodem voorop staat.

Het kennisplatform Bodem en Natuur biedt ook:

  • Informatie over best practices
  • Toegang voor vragen en onderzoek
  • FAQ
  • Praktijkgerichte cursussen
  • Lesmateriaal voor MBO en HBO